За нас

Нашата фирма “Gardenis”, към 2016 г., има 15 годишен опит в паркостроителството.

Днес ние предлагаме на пазара всички видове професионални градинарски услуги, свързани с проектиране, изграждане или аранжиране, както на екстериорни зелени части (дворове), така и на интериорни такива (офиси и офис – сгради, вилни селища, хотели и хотелски комплекси), изграждане на поливни системи, водни ефекти, ефектно осветление, архитектурни елементи.

Извършваме още доставка на всички видове материали за озеленяването на градински площи – предлагаме доставка на хумусна почва ( фирмата притежава собствено депо за почва ), различни видове декоративни растения за целите на всяка озеленителна дейност - както широколистни и иглолистни дървета и храсти, така и сезонни и многогодишни цветя.

Предлагаме също и услуги по почистване на запустели парцели и/или тяхната подготовката за предстоящото озеленяване.