Градинско осветление

Градинското осветление добавя едно ново измерение към Вашата градина. То удължава времето, през което може да я използвате и да се насладите на нейната красота и Ви дава възможност за създаване на нови среди.


Градинското осветление се нуждае от внимателно планиране и използване на правилни светлинни ефекти. То трябва да осигури безпроблемно водене около цялата градина. Идеята е да се създаде красиво осветена среда с дискретни и ненатрапчиви осветителни тела.