Почистване на терени

Почистването на терена е важна първоначална стъпка, в която е необходимо да се предвиди прецизно кои растителни видове да бъдат отстранени и кои запазени и включени в бъдещия проект. Почистването, разбира се, освен с отрязването на всички дървета и храсти, намиращи се на парцела, с цел бъдеще строителство, може да се изразява в отрязване на стари, болни, сухи, едроразмерни дървета, в санитарна сеч или в изрязване на самонастанила се храстова растителност в дворове, обществени парцели или междублокови пространства.