Проектиране на градини и дворове

Ние предлагаме цялостно проектиране на дворове, частни зелени площи, обществени паркове, хотелски комплекси, вили, ресторанти, бензиностанции, кафета и т.н. Проектирайки даден обект освен вложеното въображение, се стремим и към неговата практичност и отделяме особено внимание, за да е сигурно, че вашата градина ще е в съответствие със заобикалящата я среда.


Ние вярваме, че добрата комуникация с вас, клиентите, в рамките на всеки етап от процеса на проектиране, е ключът към създаването на най-подходящата градина.Кратко обобщение на принципа на работа при проектиране:


1. Първоначална дискусия с цел разбиране на вашата идея.

2. Предпроектни проучвания - среща на терена с цел да се обсъдят вашите изисквания и тези на терена. След тази среща ние ще Ви изпратим предварителна оферта в която грубо са посочени предвидените растителност и съоръжения със съответната им стойност.

3. Идеен проект - при одобрение от ваша страна се осъществяват допълнително няколко срещи, на които ще се уточнят детайлите, като ви бъдат предложени подходящи решения според вижданията ви, интересите ви, особеностите на градината, модните тенденции в света и изискванията към бюджета за изграждане.

4. Технически проект - решавайки да се изгради градината, се изгражда напълно детайлна оферта включваща дендрологична ведомост, посадъчен проект и количествена сметка. При допълнително изискване на клиента могат да бъдат изградени вертикална планировка, трасировъчен проект, детайли на отделните съоръжения и т.н.

5. Следва двустранна уговорка за времеви график на започване и срок на изпълнение на теренните работи.